Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Järjestyksenvalvojan peruskurssi -koulutus

(40h) hinta avoin EUR

Seuraavat JV:n peruskurssit: 

Kurssipaikka: Helsinki

Ilmottautumiset ja tiedustelut: info@cpxpalvelut.fi / 045 655 0133

Kurssi toteutuu mikäli osallistujia on min 12 kpl.

Mitä on järjestyksenvalvonta?

Järjestyksenvalvojan tehtävä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta, estää rikoksia sekä onnettomuuksia tilaisuudessa tai sillä alueella johon hänet on asetettu järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksenvalvoja estää asiattomien henkilöiden pääsyn valvotulle alueelle tai tilaisuuteen. Tehtävänä on myös poistaa valvotulta alueelta tai tilaisuudesta asiattomasti käyttäytyvät henkilöt tai joilla on mukanaan esineitä tai aineita, joiden hallussapito alueella on kielletty.

Järjestyksenvalvojan laatta

Järjestyksenvalvojan on valvottava, ettei tilaisuudesta aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta häiriötä sivullisille, liikenteelle taikka kotirauhalle.Järjestyksenvalvojan on toimittava laissa ja asetuksessa annettujen säännösten mukaisesti ja noudatettava poliisin sekä pelastus- ja muiden viranomaisten etukäteen tai tilaisuuden aikana antamia käskyjä ja määräyksiä. (Finlex/Wikipedia)

Milloin järjestyksenvalvojia käytetään ja missä?

Järjestyksenvalvojaa käytetään suurissa yleisötapahtumissa esim. konserteissa, urheilutapahtumissa ja messuilla. Tämän lisäksi valvonta tulee olla usein ravintoloissa sekä muissa paikoissa, joissa täytyy valvoa yleistä järjestystä ja varmistaa tilaisuuden tai kohteen turvallisuus.

Järjestyksenvalvonta konsertissa

Järjestyksenvalvojana toimiminen edellyttää vähintään järjestyksenvalvojan peruskurssin käymistä. Kurssin pituus on 40 tuntia kontaktiopetusta ja siihen sisältyvät mm. seuraavat aihealueet:

  • Lainsäädäntö järjestyksenvalvontaan ja järjestyksenvalvojan toimintaan liittyen
  • Asiakkaan (kansalaisen) perusoikeudet
  • Tunnukset ja luvat järjestyksenvalvojan toimintaan liittyen
  • Järjestyksenvalvojan toimintaperiaatteita- ja oikeuksia
  • Voimankäyttöön liittyvät asiat (teoria ja käytäntö)
  • Ihmisten sekä tavaroiden tarkistus oikein
  • Hätätilanteet sekä ensiapu

Kurssilla olevan henkilön tulee olla läsnä koko kurssin ajan, joka on yleensä hyvin tiukka linja. Kun kurssi on suoritettu, saa sen käynyt henkilö todistuksen, jolla sitten anotaan varsinaista järjestyksenvalvojakorttia polisiilta. Kun henkilö on virallistettu järjestyksenvalvojaksi poliisin toimesta, voi hän toimia järjestyksenvalvojana mm. erilaisissa yleisötapahtumissa (urheilutapahtumat, konsertit jne), ravintoloissa, camping-alueilla sekä muissa järjestyksenvalvontaa tarvitsevissa paikoissa, kuten laivoilla. Katso kaikki koulutuksemme täältä.